Làm việc ở Nhật

Chuyên mục này bao gồm các thông tin mà người nước ngoài cần biết khi làm việc tại Nhật Bản. Ví dụ: bạn có thể nhận thông tin về cách tìm việc làm, cách viết sơ yếu lý lịch, cách thức kinh doanh trong một cuộc phỏng vấn xin việc, v.v.