Học tiếng Nhật

anh mục này chứa bí quyết và các điểm liên quan đến việc học tiếng Nhật như ý nghĩa và cách sử dụng các từ quan trọng, sự khác biệt giữa các từ tương tự và những điều bạn nên cẩn thận khi sử dụng những từ đó.

Học tiếng Nhật

Itadakimasu nghĩa là gì và Tại sao người Nhật lại nói itadakimasu trước bữa ăn

Với người Nhật, việc nói “Itadakimasu” (いただきます) trước khi ăn không đơn giản chỉ là một nghi thức bắt đầu ăn uống, mà khi nói “Itadakimasu”, còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự biết ơn và tôn trọng đối với thức ăn. Việc sử dụng từ này không chỉ là một phong tục…